Ozon

O3Ozon není pouze ozonová vrstva, která nás chrání ve výšce 25 až 35 km nad zemským povrchem. 

Ozon neboli aktivní kyslík, je neuvěřitelně všestranný prvek, který má velmi významný vliv nejen na lidský organismus, ale na celou Zemi. 

Molekuly ozonu sestávají ze tří atomů kyslíku namísto dvou, které tvoří molekuly stabilního běžného kyslíku. 

Ozon vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření (například UV-C) na molekuly obyčejného kyslíku, přičemž tato reakce probíhá ve dvou stupních. V prvním dodaná energie rozštěpí dvouatomovou molekulu dikyslíku na dva atomy, tedy na dva vysoce reaktivní jednoatomové radikály, které se okamžitě spojí s další molekulou dikyslíku za vzniku ozonu (trikyslíku).

O2 + hv → 2 O

O2 + O → O3

Při normální teplotě a tlaku je ozon namodralý plyn s intenzivním pachem, který člověk registruje při koncentraci menší než 0,1 ppm (citlivost se liší podle jedince). Při ochlazování se nejprve přeměňuje na tmavě modrou kapalinu, a posléze v tmavě modrou pevnou látku. Ozon je silné oxidační činidlo. Je nestabilní a reakcí

2O3 → 3O2

se rozkládá na obyčejný kyslík. Průběh reakce se zrychluje se stoupající teplotou a stoupajícím tlakem. Přeměnu ozonu na kyslík urychlují také některé chemické sloučeniny a radikály, například atomy fluoru a chloru (viz heslo ozonová vrstva). Ve vysokých koncentracích je jedovatý. U bakterií byla pozorována při nízkých koncentracích i mutagenicita ozonu, ve vyšších koncentracích ozon mikroorganismy zabíjí.

Ve světě je ozon uznávaný jako nejekologičtějšího a nejúčinnějšího ochránce lidského zdraví. Má silné oxidační účinky, a proto může reagovat se širokým spektrem chemických látek včetně pesticidů.

Jako účinný dezinfekční prostředek důsledně likviduje bakterie, viry, plísně, parazity a další mikroorganizmy. Proto je ozon nezbytný pomocník ve zdravotnictví, potravinářství, vodohospodářství a dalších oborech.

"zdroj WIKI OZON"

Ozon - nejsilnější oxidační činidlo pro lékařské i technické účely

Kyslíkje oxidační činidlo, ozonvšak ještě daleko silnější.

Ozon je tak nejsilnější oxidační činidlo, které má člověk na Zemi k dispozici. Technické využití ozonu je již v mnoha aplikacích. Ozon svými mohutnými oxidačními schopnostmi odbourává vysokomolekulární sloučeniny a rozrušuje jedovaté aromatické látky.

­Přístroje na bázi OZONU vyvinuté pro profesionální i domácí ochranu využitelné v kategoriích zdravý životní styl, dezinfekce bez chemie, čistý zdravý domov, čištění klimatizací, odstranění zápachu, čistění vody a dezinfekce bazénů, interiérů. Dále jako přírodní dezinfekce k odstranění plísně, parazitů, eliminace bakterií a virů, plísní, mikroorganismů, alergenů, neutralizace zápachu.