Plochy v okolním prostředí mohou být kontaminovány viry a mohou nežádoucím způsobem napomáhat jejich šíření.  Vzhledem k rostoucímu výskytu infekčních onemocnění způsobených přenosem viru rostou snahy o nalezení možností jak zastavit šíření virů.  Ozon je považován za slibnou metodu deaktivace virů na površích.  Tento výzkum byl zaměřen na vyhodnocení účinků koncentrace ozonu, reakčních dob, různých struktur proteinového obalu virů a na relativní vlhkost (RH) při deaktivaci virů s pomocí ozonu.  Autoři výzkumu zjistili, že s rostoucí dávkou ozonu exponenciálně klesá podíl živých virů na okolních površích.  Potřebná a účinná dávka ozonu pro zneškodnění, tj. deaktivaci virů je 20-112 min(mg/m3) (reakční doba [min] násobená hodnotou koncentrace ozonu [mg/m3) s účinností deaktivace 90% a 47-223 min(mg/m3) k docílení účinnosti deaktivace 99%.  Účinná dávka ozonu k docílení 99% deaktivace byla dvakrát vyšší než při docílení deaktivace 90%.  Potřebná koncentrace ozonu při relativní vlhkosti 85% RH byla nižší než při relativní vlhkosti 55% RH.  V souhrnu lze prohlásit, že použití ozonu je účinná metoda vedoucí ke snižování množství virů, to znamená faktor nutný k deaktivaci s docílením naměřených (exponenciálních) hodnot od 1 log do 3 log na površích. 

J Environ Health. 2008 Jun;70(10):56-62.
Inactivation of Surface Viruses by Gaseous Ozone
More on https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18561570/

Technicky využitelné vlastnosti ozonu se dají shrnout těmito účinky:

  • redukce zápachu
  • eliminace až inaktivace virů, bakterií a plísní
  • redukce chuti
  • oxidace organických sloučenin
  • eliminace detergentů
  • oxidace kyanidů
  • oxidace manganu a železa
  • eliminace síry